classes

主な担当は、

授業のシラバスは「関西大学シラバスシステム」のシラバス検索にて確認を,また「関大LMS」を活用しておりますので,そちらも確認して下さい。

2023年度・春学期

  月


 1限英語4a   論文指導演習・研究報告会@神戸大
 2限 英語1a 会議日 
 昼休み    
 3限英語1a  基礎演習1 
 4限英語1a     
 5限  英語5a   

 

2023年度・秋学期

  月
 1限英語4b    論文指導演習・研究報告会@神戸大
 2限 英語1b    
 昼休み     
 3限英語1b    基礎演習2 
 4限英語1b     
 5限  英語5b   


青文字:外国語科目
赤文字
黒文字:学部授業
紫文字
非常勤・外部出講